Läs gärna Britt Orstadius nyutgivna bok: Hur man blir entreprenör. En psykologisk studie av sex framgångsrika entreprenörer. Finns det gemensamma personliga egenskaper hos entreprenörer? I så fall, vilka är de, och viken roll har de spelat, när det gäller att starta och driva företag? Undersökningsmetoden har varit att intervjua och personlighetstesta de sex entreprenörerna.

Boken finns att köpa i den fysiska bokhandeln, av Britt Orstadius direkt (till ett billigare pris) eller på nätet.

Mer att läsa om boken finns att läsa på följande länk: https://dagens.di.se/#pages/291074/1/44