Welcome to the Orstadius team!

2022-10-14T13:07:37+02:00

Charlotte Hybinette is a lawyer ( L.L.M. ) by training, with approximately 20 years of experience from law firms as an associate, partner and managing partner, specializing in corporate law and governance, equity capital markets and corporate advisory. Having left private practice Charlotte joined a family owned investment company as advisor supporting the active [...]

Welcome to the Orstadius team!2022-10-14T13:07:37+02:00

Moral development can be measured

2022-07-04T09:04:11+02:00

The test questions give ratings to issues surrounding three different moral dilemmas or stories. Meaning is projected by means of moral reasoning schemas. The schemas are: the Personal Interest Schema, the Maintaining Norms Schema and the Postconventional Schema. The Personal Interest Schema. This is regarded as the least developmentally advanced level of moral reasoning. Here [...]

Moral development can be measured2022-07-04T09:04:11+02:00

What does traumatic experience do to a person?

2022-06-21T09:46:40+02:00

What does traumatic experience do to a person? It will result in an effort to take command of one´s feelings. That can take different expressions. The most common is to develop an extreme decision not to trust anybody and to try and control the environment so that one never again will be let [...]

What does traumatic experience do to a person?2022-06-21T09:46:40+02:00

SEB Talks om företagardrömmen.

2021-04-30T13:50:59+02:00

Väldigt hedrande att, som leg. Psykolog, få vara en del av en panel bestående av Monica Lindstedt, grundare av framgångsrika Hemfrid och Fredrik Josefsson, expert på scale up och growth SEB med Americo Fernandez, företagsekonom SEB som moderator. Tillsammans delar vi med oss av goda råd till entreprenörer. Klicka här för att [...]

SEB Talks om företagardrömmen.2021-04-30T13:50:59+02:00

Boksläpp: Hur man blir entreprenör

2020-11-10T09:20:26+01:00

Läs gärna Britt Orstadius nyutgivna bok: Hur man blir entreprenör. En psykologisk studie av sex framgångsrika entreprenörer. Finns det gemensamma personliga egenskaper hos entreprenörer? I så fall, vilka är de, och viken roll har de spelat, när det gäller att starta och driva företag? Undersökningsmetoden har varit att intervjua och personlighetstesta de sex entreprenörerna. [...]

Boksläpp: Hur man blir entreprenör2020-11-10T09:20:26+01:00